1. FAALİYETLERİ DURDURULAN SENDİKA, FEDERASYON VE KONFEDERASYONLARA KAYYIM TAYİNİ HAKKINDA KANUN
  2. FINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KANUN
  3. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
  4. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU
  5. FİNANSMAN KANUNU
  6. FİNANSMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  7. FAHRİ KONSOLOSLARIN AİDATI HAKKINDA KANUN
  8. FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU
  9. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  10. FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA KANUN