LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖRLERİN TESCİLİ İÇİN SÜRE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜNE DAİR KANUN LÜBNAN’A SİLAH SATIŞINDAN DOĞAN ALACAĞIMIZLA FRANSIZ HÜKÜMETİNİN EMRİNE VERDİĞİ BAZI MEBLAĞLARIN LÜBNAN’A VE FRANSA’DA TÜRK MİSYONLARI İÇİN ARSA, BİNA SATINALINMASINA VEYA YAPTIRILMASINA AYRILMASI HAKKINDA KANUN LIBYA (TRABLUSGARB) DAKİ TURGUTREİS MANZUMESİ RESTORASYONUNUN VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN LİCE KASABASINDA KAYALARIN TEHDİDİNE […]