NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN NOTERLİK KANUNU NOTERLİK KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5134 sayılı kanun) NOTERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN NOTERLİK KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ NÖBETÇİ MEMURLUĞU KURULMASI VE OLAĞANÜSTÜ HAL TATBİKATLARINDA MESAİNİN 24 SAAT DEVAMINI SAĞLAYAN KANUN NÜFUS KANUNU Nüfus KANUNUNUN BAZI MADDELERININ DEĞIŞTIRILMESINE DAIR KANUN NÜFUS PLANLAMASI […]