1. ŞEKER KANUNU
  2. ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN
  3. ŞARK HALI VE KİLİMLERİYLE BENZERLERİ VE HAYVAN POSTLARI İÇİN KURULACAK SERBEST YER HAKKINDA KANUN
  4. ŞEHiR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN
  5. ŞEHİR VE KASABALARDAN UZAK YERLERDE İNŞA EDİLEN JANDARMA KARAKOL BiNALARINA KARAKOL KOMUTANI İLE AİLESiNİN iKAMETİ İÇİN İLAVE YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  6. ŞİMENDİFERLERDE NAKLİ MEMNU OLAN MEVADDI İNFİLAKİYENİN NAKLİNE MÜSAADE HAKKINDA KANUN
  7. ŞİRKETLERİN MÜRURU ZAMANA UĞRAYAN KUPAN TAHVİLAT VE HİSSE SENEDİ BEDELLERİNİN HAZİNEYE İNTİKALİ HAKKINDA KANUN