5188 sayılı kanun

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 5188 sayılı kanun 2004 senesinde kabul edilmiştir. 5188 sayılı kanun ile özel güvenlik hizmeti ve özel güvenlik personeli eğitimi veren şirketler ve kurumlara ilişkin, görevler, yetkiler ve sorumluluklar bu yasa ile düzenlenmektedir.

2011 senesinde 6215 sayılı kanun ile değişiklik tasarısı bulunan 5188 sayılı kanunun amacı;

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

5188 sayılı kanun kapsamı ise;
Madde 2 – Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar.

Olarak benimsenmiştir.

Kaynakça:
ISP Özel Güvenlik şirketi

5188 sayılı kanuna ilişkin son değişiklikler

Kanuna ilişkin uygulama yönetmelik – Özel Güvenlik Yönetmeliği

5188 sayılı kanun ile ilgili tüm bilgiler ve yeni değişiklikler ve Özel Güvenlik Hukuku

Güvenlik KanunuÖzel Güvenlik Yasası ve Güvenlik personelleri.

Author: admin

Bir cevap yazın