A ile başlayan kanun listesi

 1. ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
 2. ADANA İLİNDE SEYHAN VE YÜREĞİR ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASl HAKKINDA KANUN
 3. ADLİ TIP KURUMU KANUNU
 4. ADLİ PERSONEL İLE DEVLET DAVALARINI TAKİP EDENLERE YOL GİDERİ VE TAZMİNAT VERİLMESİ İLE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
 5. ADLİ SİCİL KANUNU
 6. ADLI YARGI ILK DERECE MAHKEMELERI ILE BÖLGE ADLIYE MAHKEMELERININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN (5235 sayılı kanun)
 7. AFET BÖLGELERİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA KANUN
 8. AFGANİSTAN’DAN PAKİSTANA SIĞINAN TÜRK SOYLU GÖÇMENLERİN TÜRKiYE’YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN
 9. AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE’YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN
 10. AILE MAHKEMELERININ KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN (4787 sayılı kanun)
 11. AILE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5133 sayılı kanun)
 12. AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN
 13. AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
 14. AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 15. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN HALKOYUNA SUNULMASI HAKKINDA KANUN
 16. ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN
 17. ANITKABİR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN
 18. ANKARA, İSTANBUL VE NÜFUSU YÜZBİNDEN YUKARI OLAN ŞEHİRLERDE İÇME, KULLANMA VE ENDÜSTRİ SUYU TEMİNİ HAKKINDA KANUN
 19. ARSA OFİSİ KANUNU
 20. ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
 21. ASKERI CEZA KANUNU ILE ASKERI MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5078 sayılı kanun)
 22. ASKERİ CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 23. ASKERI CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5080 sayılı kanun)
 24. ASKERİ HAKİMLER KANUNU
 25. ASKERI HAKİMLER KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 26. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU
 27. ASKERİ YARGITAY KANUNU
 28. ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU
 29. ASKERI YASAK BÖLGELER VE GüVENLIK BöLGELERi KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5082 sayılı kanun)
 30. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU
 31. ASKERLİK KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN (BEDELLİ ASKERLİK)
 32. ASKERLİK KANUNU İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE ASKERLİK KANUNUNA ÜÇ GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
 33. ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU
 34. ATATÜRK BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALI, KARAKAYA BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALI İLE AFŞİN – ELBİSTAN LİNYİTLERİ DEVELOPMANI VE TERMİK SANTRALI PROJELERİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA KANUN
 35. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU
 36. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 37. ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜLKİYETİNDEKİ BİR KISIM ARAZİNİN DEVREDİLMESİNE İZİN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
 38. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE KURULACAK TEKNOLOJİ VE EV EKONOMİSİ ARAŞTIRMA VE YAYIM ENSTİTÜSÜ İLE KÜRK HAYVANLARI YETİŞTİRME VE YAYIM ÇİFTLİĞİ İŞLETMESİ HAKKINDA KANUN
 39. ATATÜRK’ÜN DOĞUMUNUN 100 ÜNCÜ YILININ KUTLANMASI VE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KURULMASI HAKKINDA KANUN
 40. ATATüRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 167 DÖNÜM 500 METREKARELİK KISMININ ANKARA BELEDİYESİNE SATILMASI HAKKINDA KANUN
 41. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNUN ÜÇ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
 42. AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN
 43. AVRUPA Birliği GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( “14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “13.12.1983 Tarihli ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun)
 44. AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU
 45. AVRUPA INSAN HAKLARı MAHKEMESI ÖNÜNDEKİ YARGILAMA SÜRECİNE KATILAN KİŞİLERE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (5166 sayılı kanun)
 46. AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 47. AVUKATLIK KANUNU
 48. AVUKATLIK KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 49. AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5043 sayılı kanun)
 50. AMME HÜKMI ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERI TARAFINDAN FIILEN AMME HIZMETLERINE TAHSIS EDILMIŞ GAYRIMENKULLER HAKKINDA KANUN
 51. ANADOLU AJANSI TÜRK ANONIM ŞIRKETININ 6762 SAYILI TÜRK TICARET KANUNUNUN 272 NCI MADDESINDEN ISTISNA EDILMESINE DAIR KANUN
 52. ANADOLU AJANSININ MALLARI VE PERSONELI HAKKINDA KANUN
 53. ASKERI GARNIZONLARIN IÇME VE KULLANMA SULARININ TEMINI HAKKINDA KANUN
 54. ASKERI ÖĞRENCILERIN HARÇLIKLARI HAKKINDA KANUN
 55. ADLİ SİCİL KANUNU
 56. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNCE TÜRKİYE’YE YAPILACAK YARDIMDAN MÜNHASIRAN MİLLİ SAVUNMA İHTİYAÇLARI İÇİN SAĞLANACAK MADDELERİN VERGİ MUAFLIKLARI HAKKINDA KANUN
 57. AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
 58. AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 59. ANADOLU DEMİRYOLLARININ MÜBAYAASINA VE MÜDİRİYETİ UMUMİYESİNİN TEŞKİLAT VE VEZAİFİNE DAİR KANUN
 60. ANKARA ELEKTRİK VE HAVAGAZI VE ADANA ELEKTRİK MÜESSESELERİNİN İDARE VE İŞLETMELERİ HAKKINDA KANUN
 61. ANKARA MERKEZ HIFZISSIHHA MÜESSESESİNDE KULLANILACAK YABANCI UZMANLARA AİT KANUN
 62. ANKARA’DAN GAYRİ ŞEHİR VE KASABALARDAKİ TELEFONLAR HAKKINDA KANUN
 63. ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUN
 64. ASKERLİK KANUNU
 65. ASKERi CEZA KANUNU
 66. ASKERİ CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 67. ASKERİ HASTABAKICI HEMŞİRELER HAKKINDA KANUN
 68. ASKERİ HASTAHANELER İLE HASTANE GİBİ KULLANILACAK REVİRLERDE HASTALARIN BESLENME VE BAKIMLARI HAKKINDA KANUN
 69. ASKERİ NEKAHETHANE VE SANATORYUMLARDA BULUNAN VE SEVKEDiLENLERE VE HARB YARALILARININ VE TEBDİLHAVALILARIN SURETİ İAŞELERİNE DAİR KANUN
 70. ASKERİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN
 71. ASKERİ SAHRA POSTALARINDA MÜSTAHDEM POSTA, TELGRAF VE TELEFON MEMURLARİYLE SEYYAR ORDUDA VAZİFE GÖREN MUHASEBE MEMURLARINA PARASIZ VERİLECEK ELBİSE HAKKINDA KANUN
 72. ASKERİ ÖĞRENCİLERDEN BAŞARI GÖSTERMİYENLER HAKKINDA KANUN
 73. ASLINDA VAKIF OLAN TARİHİ VE MİMARİ KIYMETİ HAİZ ESKİ ESERLERİN VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİNE DAİR KANUN
 74. AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN
 75. AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5091 sayılı kanun)
 76. ATATÜRK ALEYHiNE iŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN
 77. ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN (1.148.576) DEKARININ SATILMASI HAKKINDA KANUN
 78. ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 725 DEKARININ SATILMASI VE EVVELCE MÜBADELE EDİLMİŞ OLAN BİR KISIM ARAZİNİN İLGİLİ ŞAHISLARA FERAĞININ İCRASI HAKKINDA KANUN
 79. ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNİN 8070 DEKARININ SATILMASI HAKKINDA KANUN
 80. ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU
 81. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN
 82. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 83. AVRUPA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ VE MARSHALL YARDIM PLANI ÇERÇEVESi DAHİLİNDE TEMİN EDİLEN YARDIMLAR KARŞILIĞI TÜRK LiRALARINDAN BÜTÇEYE TAALLÜKU GEREKENLERİN BÜTÇE HESAPLARINA iNTiKAL ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
 84. AVUKATLAR YARDIMLAŞMA KANUNU
 85. AYDIN, BALIKESİR, BİLECİK, EDİRNE, ESKİŞEHİR, KIRKLARELİ, KONYA VE DENİZLİ VİLAYETLERİNDE 1955 – 1956 YILINDA TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA KANUN
 86. AZINLIK OKULLARI TÜRKÇE VE KÜLTÜR DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN
 87. AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MUVAKKATI (Osmanlı)
 88. ASKERİ TAYİNAT VE YEM KANUNU MUVAKKATİ (Osmanlı kanunu)

Author: admin

Bir cevap yazın