D ile başlayan kanun listesi

 1. DAMGA VERGİSİ KANUNU
 2. DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 3. DANIŞTAY KANUNU
 4. DANIŞTAY KANUNU İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 5. DANIŞTAY KANUNU VE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 6. DANIŞTAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5183 sayılı kanun)
 7. DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU
 8. DENİZ KUVVETLERİNE YABANCI MEMLEKETLERDEN HARB GEMİLERİ, HARB GEMİSİ CİHAZ VE SİLAHLARI VE HARB GEMİSİ İNŞA MALZEMESİ SATIN ALINMASINA DAİR KANUN
 9. DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN
 10. DENİZ İŞ KANUNU
 11. DENİZ İŞ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 12. DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, DEVLET MEMURLARI KANUNU, HARCIRAH KANUNU İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 13. DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU KANUNU
 14. DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN
 15. DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN (5072 sayılı kanun)
 16. yeni DERNEKLER KANUNU (5253 sayılı kanun)
 17. DERNEKLER KANUNU (mülga)
 18. DERNEKLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 19. DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİLERİ EMEKLİ SANDIĞI İLE ASKERİ FABRİKALAR TEKAÜT VE MUAVENET SANDIĞININ SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA DEVRİ HAKKINDA KANUN
 20. DEVLET DENETLEME KURULU KURULMASl HAKKINDA KANUN
 21. DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN
 22. DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN
 23. DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN İLE ASKERİ HAKİMLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
 24. DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN, 18.11.1992 TARİHLİ VE 3842 SAYILI KANUN İLE ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 25. DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN, 18.11.1992 TARİHLİ VE 3842 SAYILI KANUN İLE ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 26. DEVLET İÇ İSTİKRAZ TAHVİLLERİNE UYGULANACAK FAİZ HADLERİNİN TESPİT VE GEREKTİĞİNDE İKRAMİYE KEŞİDELERİ TERTİBİ HAKKINDA KANUN
 27. DEVLET İHALE KANUNU
 28. DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜNÜN GÖREV; YETKİ VE KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1)
 29. DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU
 30. DEVLET MEMURLARI KANUNU
 31. DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 32. DEVLET MEMURLARI KANUNU, HARCIRAH KANUNU, BAZI SAĞLIK PERSONELİNİN DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR KANUN, TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN, KADASTRO KANUNU İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 33. DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN AYLIKLARININ ÖDEME ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 9.9.1987 TARİH VE 289 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULUNE DAİR KANUN
 34. DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 35. DEVLET MEZARLIĞI HAKKINDA KANUN
 36. DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN
 37. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (8.6.1984 Tarih ve 223 Sayılı ve 28.12.1987 Tarih ve 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabulü ile 30.9.1960 Tarih ve 91 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Ek ve Değişiklikleri, 16.8.1982 Tarih ve 44 Sayılı ve 14.10.1983 Tarih ve 151 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 9.4.1990 Tarih ve 414 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 7 nci Maddeleri ve 29.2.1984 Tarih ve 2983 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun)
 38. DEVLET PLANLAMA-TEŞKİLATI İLE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN YENİDEN TEŞKİLATLANMASINA,KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE, 29 NİSAN 1969 TARİHLİ VE 1164 SAYILI ARSA OFİSİ KANUNU İLE 13 ARALIK 1983 TARİHLİ VE 178 SAYILI,2 TEMMUZ 1993 TARİHLİ VE 485 SAYILI,30.9.1983 TARİHLİ VE 90 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ÇIKARILMASI AMACIYLA YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
 39. DEVLET TiYATROSU KURULUŞU HAKKINDA KANUN
 40. DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
 41. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 13.12.1983 TARİHLİ VE 177 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN, 8.6.1984 TARİHLİ VE 206 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN, 23.12.1991 TARİHLİ VE 474 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ VE 24.1.1992 TARİHLİ VE 480 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 28 VE 29 UNCU MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN)
 42. DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
 43. DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU, YARGILAMA USULÜ VE DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI HAKKINDAKİ KANUN
 44. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 45. DOĞAL AFET BÖLGELERİNDE AFETTEN KAYNAKLANAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNEVE BAZI İŞLEMLERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜ HAKKINDA KANUN
 46. DOĞAL AFETLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE DOĞAL AFETLER NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNU
 47. DOĞAL AFETLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE DOĞAL AFETLER NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNUNUN 1 VE 2 NCİ MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KANUN
 48. DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)
 49. DOĞAL GAZIN KULLANIMI HAKKINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
 50. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU
 51. DÜNYA OLİMPİYAT VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU KAZANMIŞ SPORCULARA VE BUNLARIN AİLELERİNE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
 52. Devlet su işleri umum müdürlüğünce girişilecek sari taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi hakkında kanun
 53. DAHİLİYE MEMURLARI KANUNU
 54. DENİZ MENSUPLARINA MAHSUS YEMEK BEDELİ HAKKINDA KANUN
 55. DENİZ VE KIYILARINDA GÖRÜLECEK BAŞIBOŞ MAYIN, PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERİN YOKEDİLMESİ HAKKINDA KANUN
 56. DENİZALTI GEMİLERİYLE AVCIBOTLARINDA BULUNANLARA VERİLECEK HAZIR GIDA HAKKINDA KANUN
 57. DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN
 58. DENİZDE ZABT VE MÜSADERE KANUNU
 59. DEVLET DAVALARINI İNTAÇ EDEN AVUKAT VE SAİREYE VERİLECEK ÜCRETİ VEKALET HAKKINDA KANUN
 60. DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI UMUMİ İDARESİNİN TEŞKİLAT VE VAZİFELERİNE DAİR OLAN 1042 SAYILI KANUNUN 25 İNCİ MADDESİNİN TADİLİ HAKKINDA KANUN
 61. DEVLET HAVAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYAÇLARI İÇİN GELECEK YILLARA GEÇİCİ YÜKLENMELERE GİRİŞİLMESİ HAKKINDA KANUN
 62. DEVLET HESAPLARINDA LİRANIN ESAS İTTİHAZ EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
 63. DEVLET KONSERVATUVARI VE RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI TARAFINDAN VERİLECEK TEMSİL VE KONSERLERİN GİRİŞ ÜCRETİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KANUN
 64. DEVLET KİTAPLARI MÜTEDAVİL SERMAYESİ HAKKINDA KANUN
 65. DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNDEN VE KERESTE FABRİKALARINDAN SATILAN ORMAN MALLARINDAN VİLAYET HUSUSİ İDARELERİ İÇİN HİSSE ALINMASI HAKKINDA KANUN
 66. DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNİN BAZI VERGİLERDEN MUAF TUTULMASI HAKKINDA KANUN
 67. DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
 68. DEVLET TARAFINDAN KURULACAK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARININ HAİZ OLACAKLARI MUAFİYET HAKKINDA KANUN
 69. DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE YAPILMASI VE 6452 SAYILI KANUNLA 6212 SAYILI KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
 70. DiVANI MUHASEBAT KANUNU

Author: admin

Bir cevap yazın