E ile başlayan kanun listesi

 1. EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİNİN İHDASI İLE 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, 197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, 1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN VE 492 SAYlLI HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI VE BU KANUNLARA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE DAİR KANUN
 2. EKONOMİK DENGE İÇİN YENİ VERGİLER İHDASI İLE 1.7.1964 TARİHLİ VE 488 SAYILI, 2.7.1964 TARİHLİ VE 492 SAYILI, 7.11.1984 TARİHLİ VE 3074 SAYILI, 25.10.1984 TARİHLİ VE 3065 SAYILI, 31.12.1960 TARİHLİ VE 193 SAYILI, 21.7.1953 TARİHLİ VE 6183 SAYILI, 2.2.1981 TARİHLİ VE 2380 SAYILI, 15.7.1963 TARİHLİ VE 277 SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 3. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİN KURULUŞU, ÇALIŞMA ESAS VE YÖNTEMLERİ HAKKINDA KANUN
 4. ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
 5. ELEKTRONİK İMZA KANUNU (5070 sayılı kanun)
 6. ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 7. EMLAK VERGİSİ KANUNU
 8. EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 9. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR KANUN
 10. EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5145 sayılı kanun)
 11. EMNİYET TEŞKiLATI UÇUŞ HiZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU
 12. EMNİYET UMUMİYE İDARESİNİN NEZARETİ ALTINDA BULUNDURULMA CEZA VE TEDBİRLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
 13. ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANiZE SANAYi BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)
 14. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN LAHEY ANLAŞMASININ CENEVRE METNİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (5117 sayılı kanun)
 15. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 16. ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN (5147 sayılı kanun)
 17. ER KAZANINDAN İAŞE EDİLECEKLERE İLİŞKİN KANUN
 18. EREĞLi KÖMÜR HAVZASINDAKİ OCAKLARIN DEVLETÇE İŞLETTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
 19. ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE VE TUNCELİ İLLERİNDE VUKU BULAN DEPREM AFETİ İLE ŞIRNAK VE ÇUKURCA’DA MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA KANUN (ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE VE TUNCELİ İLLERİNDE VUKU BULAN DEPREM AFETİ İLE ŞIRNAK VE ÇUKURCA’DA MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE 20.6.1977 TARİH VE 2090 SAYILI TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN, 11.11.1986 TARİH VE 3320 SAYILI MEMURLAR VE İŞÇİLER İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNE KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAKKINDA KANUN, 9.3.1988 TARİH VE 3417 SAYILI ÇALIŞANLARIN TASARRUFA TEŞVİK EDİLMESİ VE BU TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN VE 7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNA BİRER GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN)
 20. ERİŞME KONTROLLU KARAYOLLARI KANUNU
 21. ESNAF VE KÜÇÜK SANATKARLAR KANUNU
 22. ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SiGORTALAR KURUMU KANUNU
 23. ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 24. ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN VE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE BU KANUNLARA GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN (4956 sayılı kanun)
 25. EURO´NUN HUKUKİ ARAÇLARA ETKİSİ İLE AKARYAKIT TÜKİTEM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 26. Ekici tütünleri satış piyasalarının desteklenmesine dair kanun
 27. ER ve erbaş harçlıkları kanunu
 28. ECNEBİ DEVLETLERE ANKARA’DA SEFARETHANE VE KONSOLOSHANE İNŞA ETMEK ÜZERE MECCANEN ARSA TAHSİSİ HAKKINDA KANUN
 29. ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN
 30. ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN
 31. ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN
 32. EFENDİ, BEY, PAŞA GİBİ LAKAP VE UNVANLARIN KALDIRILMASINA DAİR KANUN
 33. ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ TEŞKİLİNE DAiR KANUN
 34. ELEKTRİK İŞLETME MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN
 35. EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 36. EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU
 37. EMVALI MİLLİYE VE METRUKEDEN VEYA MAZBUT VAKIFLARDAN, BAZI MÜESSESAT İLE BELEDİYELERE SATILABİLECEK ARAZİ VE ARSALAR HAKKINDA KANUN
 38. ENDÜSTRİYEL MAMULATIN MALİYET VE SATIŞ FİATLARININ KONTROLÜ VE TESBİTİ HAKKINDA KANUN
 39. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KANUNU
 40. EREĞLİ ŞİRKETİNDEN ALINAN LİMAN,DEMİRYOLU VE MADENLERLE KOZLU VE KİLİMLİ DEMİRYOLLARININ İŞLETİLMESİ VE HAVZADAKİ DENİZ İŞLERİNİN İNHİSAR ALTINA ALINMASI HAKKINDA KANUN
 41. ERZİNCAN’DA YAPTIRILACAK MESKENLER HAKKINDA KANUN
 42. EVLENME KAĞITLARI VE BUNLARIN NÜFUS KÜTÜKLERİNE TESCİLLERİ HAKKINDA KANUN
 43. ECANİBİN HAKKI İSTİMLAKİ KANUNUNUN BİRİNCİ MADDESİNDE İSTİSNA OLUNAN EŞHASIN EMLAK VE ARAZİSİNE MAHSUS KANUN (Osmanlı kanunu)
 44. ECNEBİ ANONİM VE SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASİM ŞİRKETLERLE ECNEBİ SİGORTA ŞİRKETLERİ HAKKINDA KANUNU MUVAKKAT (Osmanlı kanunu)

Author: admin

Bir cevap yazın