G ile başlayan kanun listesi

 1. GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
 2. GAZİANTEP İLİ MERKEZİNDE ŞEHİTKAMİL VE ŞAHİNBEY ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
 3. GECEKONDU KANUNU
 4. GELECEK YILLARA GEÇiCİ YÜKLENMELERE DAİR KANUN
 5. GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU
 6. GELIBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 7. GELİR, KURUMLAR, KDV, VUK, EMLAK VERGİSİ, BELEDİYE VE HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 8. GELİR VERGİSİ KANUNU, VERGİ USUL KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU, 4306 SAYILI KANUN, 4481 SAYILI KANUN VE 4562 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 9. GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU
 10. GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 11. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5105 sayılı kanun)
 12. GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN (veteriner hekimlik ünvanı hakkında 5077 sayılı kanun)
 13. GENEL NÜFUS TESPİTİ YAPILMASI VE SEÇMEN KÜTÜKLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
 14. GENEL NÜFUS YAZIMI KANUNU
 15. GENELKURMAY BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİNE AİT KANUN
 16. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 17. GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (5179 sayılı kanun)
 18. GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU
 19. GüLHANE ASKERI TıP AKADEMISI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5081 sayılı kanun)
 20. GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN
 21. GÜMRÜK KANUNU
 22. GÜMRÜK KANUNU
 23. GÜMRÜK KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 24. GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYE EDİLECEK EŞYA HAKKINDA DÖNER SERMAYE KANUNU
 25. GÜVENLİK SORUŞTURMASI, BAZI NEDENLERLE GÖREVLERİNE SON VERİLEN KAMU PERSONELİ İLE KAMU GÖREVİNE ALINMAYANLARIN HAKLARININ GERİ VERİLMESİNE VE 1402 NUMARALI SIKIYÖNETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
 26. Gelir vergisi kanunu
 27. Gelir vergisi kanununun yürürlükten kaldırılmış hükümleri
 28. GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN
 29. GERZE YANGININDAN, LÜLEBURGAZ VE İNECE’DE SU BASKININDAN ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA KANUN
 30. GİDER VERGİLERİ KANUNU
 31. GİDER VERGİLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 32. GÖZLÜKÇÜLÜK HAKKINDA KANUN
 33. GÖÇMENLERLE NAKLEDİLENLERE VE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE TOHUMLUK VE YEMEKLİK DAĞITILMASI HAKKINDA KANUN
 34. GÜMRÜK KORUMA MEMURLARININ ASKERİ TEŞKİLATA GÖRE TENSİKI HAKKINDAKİ 1841 SAYILI KANUNA EK KANUN
 35. GÜMRÜK MEMURLARINDAN VAZİFELİ MEMURESİNİ SUİSTİMAL EDENLERLE VAZİFE VEYA MESLEKLERİNDE KENDİLERİNDEN İSTİFADE EDİLMİYENLER HAKKINDA YAPILACAK MUAMELEYE DAİR KANUN
 36. GÜMRÜK MUHAFAZA VE MUAMELE SINIFI MEMURLARI TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN
 37. GÜMRÜK TEŞKİLATI İÇİN YAPTIRILACAK EVLER HAKKINDA KANUN
 38. GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLLİĞİ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
 39. GÜNÜN YİRMİ DÖRT SAATE TAKSİMİNE DAİR KANUN
 40. GÜZEL SANATLARDA FEVKALADE İSTİDAT GÖSTEREN ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
 41. OSMANLI GÜMRÜK KANUNU

Author: admin

Bir cevap yazın