H ile başlayan kanun listesi

 1. HAKİM VE SAVCI ADAYLARI EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 2. HAKİM VE SAVCI ADAYLARI EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN İKİ MADDESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN
 3. HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU
 4. HAKIMLER VE SAVCıLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 5. HAKIMLER VE SAVCILAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (4790 saylı kanun)
 6. HAKIMLER VE SAVCILAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (4863 no’lu kanun)
 7. HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5172 sayılı kanun)
 8. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNU
 9. HARB AKADEMİLERİ KANUNU
 10. HARB OKULLARI KANUNU
 11. HARP AKADEMİLERİ KANUNU
 12. HARP OKULLARI KANUNU
 13. HARÇLAR KANUNU
 14. HARÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 15. HAVA HARP OKULUNA GİRMEYE İSTEKLİ ADAY ÖĞRENCİLER İLE UÇUŞ VE PARAŞÜT EĞİTİMİNE TABİ TUTULACAK HARP OKULU ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA KANUN
 16. HAYVAN ISLAHI KANUNU
 17. HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU
 18. HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5074 sayılı kanun)
 19. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İLE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (14.8.1991 tarihli ve 436 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname, 29.7.1986 tarihli ve 256 sayılı 16.4.1986 Tarihli ve 3274 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ,21.12.1987 tarihli ve 303 sayılı Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 16.9.1993 tarihli ve 508 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müs- teşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ,3.6.1994 tarihli ve 534 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ,3.6.1994 tarihli ve 535 sayılı Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerin yürürlükten kaldırılması ve Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun)
 20. HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN
 21. HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 22. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5236 sayılı kanun)
 23. HUKUKI VEYA TICARI KONULARDA YABANCI ÜLKELERDE DELIL SAĞLANMASI HAKKINDA SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (5128 sayılı kanun)
 24. Harita ve planlara ait işaretlerin korunması hakkında kanun
 25. Hizmet ve seyis erleri hakkında kanun
 26. HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN
 27. HAPİSHANE VE TEVKİFHANELERİN İDARESİ HAKKINDA KANUN
 28. HARCIRAH KANUNU
 29. HARCIRAH KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 30. HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU
 31. HAVA TAARRUZLARINA KARŞI KORUNMA KANUNUNA EK KANUN
 32. HAYVAN HIRSIZLIĞININ MEN’İ HAKKINDA KANUN
 33. HEMŞİRELİK KANUNU
 34. HER NEVİ FİDAN VE TOHUMLARIN MECCANEN TEVZİ VE DEVLET UHDESİNDE BULUNAN ARAZİNİN FİDANLIK İHDASI İÇİN ZİRAAT VEKALETİNE VE İDAREİ HUSUSİYELERE BİLABEDEL TEFFİZİ HAKKINDA KANUN
 35. HESAP UZMANLARI KURULU KURULMASINA VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ VE İLLER KADROSUNDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR KANUN
 36. HİLAFETİN İLGASINA VE HANEDANI OSMANİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE ÇIKARILMASINA DAİR KANUN
 37. HİYANETİ VATANİYE KANUNU
 38. HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI MAAŞATININ TEVHİT VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 14 NİSAN 1930 TARİH VE 1587 NUMARALI KANUNA MÜZEYYEL KANUN
 39. HUDUTLARI DAHİLİNDE TEBAAMIZIN EMLAKİNE VAZİYET EDEN DEVLETLERİN TÜRKİYE’DEKİ TEBAALARI EMLAKİNE KARŞI MUKABELEİ BİLMİSİL TEDABİRİ İTTİHAZI HAKKINDA KANUN
 40. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU
 41. HUSUSİ HASTANELER KANUNU
 42. HUSUSİ İDARELERDEN MAAŞ ALAN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KADROLARINA, TERFİ, TALTİF VE CEZALANDIRILMALARINA VE BU ÖĞRETMENLER İÇİN TEŞKİL EDİLECEK SAĞLIK VE İÇTİMAİ YARDIM SANDIĞI İLE YAPI SANDIĞINA VE ÖĞRETMENLERİN ALACAKLARINA DAİR KANUN

Author: admin

Bir cevap yazın