İ ile başlayan kanun listesi

 1. İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (4949 sayılı kanun)
 2. ICRA VE IFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5092 no’lu kanun)
 3. ICRA VE IFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (4758 sayılı kanun)
 4. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 5. İDARİ USUL VE İŞLEMLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ YETKİ KANUNU
 6. İDARİ USUL VE İŞLEMLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ YETKİ KANUNU
 7. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
 8. İHRACATI GELİŞTİRMEK AMACI İLE VERGİLERLE İLGİLİ OLARAK HÜKÜMETÇE ALINACAK TEDBİRLERE DAİR KANUN
 9. İHRAÇ BEDELİ DÖVİZLERİNİ SÜRESİNDE YURDA GETİRMEYENLERE 1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALARIN AFFINA DAİR KANUN
 10. İKİ İL İLE BEŞ İLÇE KURULMASI VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 11. İL VE İLÇE KURULMASINA DAİR YETKİ KANUNU
 12. İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KAĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN
 13. ILKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU İLE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5002 sayılı kanun)
 14. İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMDE PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN
 15. İLLER BANKASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5173 sayılı kanun)
 16. İMAR KANUNU
 17. İMAR KANUNU İLE İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI IMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5006 sayılı kanun)
 18. İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 19. İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
 20. İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNU
 21. İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU KANUNU
 22. İSLAM KALKINMA BANKASINA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN
 23. İSTANBUL BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE ÇEVRE YOLU PROJESİ SAHASINDAKİ GECEKONDULARIN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
 24. İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU
 25. İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 26. İSTANBUL, KAYSERİ, BURSA KAPALI ÇARŞILARININ ONARIMI VE İMARI HAKKINDA KANUN
 27. İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA ÜCRET DIŞI YÜKLERDEN BAZILARININ ÖDENMESİNİN ERTELENMESİ İLE SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKaRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU VE 631 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 28. İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
 29. İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDAKİ KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 30. İŞ KANUNU
 31. İTHAL VEYA YURT İÇİNDE İMAL EDİLEN TAŞIT ARAÇLARI, MOTOR, MAKİNA ALET VE CİHAZLARIN TANITMALIK İLE BİRLİKTE SATIŞI HAKKINDA KANUN
 32. İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
 33. İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
 34. İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİ HAKKINDA KANUN
 35. İŞ KANUNU
 36. İŞ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 37. İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU, TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE İŞ KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNLARA EK VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ, İŞSİZLİK SİGORTASI KURULMASI, ÇALIŞANLARIN TASARRUFA TEŞVİK EDİLMESİ VE BU TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUNUN İKİ MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)
 38. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
 39. İhracati geliştirme etüd merkezi kurulması hakkında kanun
 40. İlköğretim ve eğitim kanunu
 41. İCRA VE İFLAS KANUNU
 42. İCRA VE İFLAS KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 43. İKAMET MUKAVELENAMESİ AKTEDİLMEYEN DEVLETLERLE YAPILACAK MUVAKKAT MUKAVELENAME HAKKINDA KANUN
 44. İKTİSADİ MÜESSESELERDE MECBURİ TÜRKÇE KULLANILMASI HAKKINDA KANUN
 45. İL İDARESİ KANUNU
 46. İLK VE ORTA TEDRİSAT MUALLİMLERİNİN TERFİ VE TECZİYELERİ HAKKINDA KANUN (1)
 47. İLLER BANKASI KANUNU
 48. İNÖNÜ ARMAĞANLARI KANUNU
 49. İPEK BÖCEĞİ VE TOHUMU YETİŞTİRİLMESİ VE MUAYENE VE SATILMASI HAKKINDA KANUN
 50. İSKAN KANUNU
 51. İSKELELERİN NE SURETLE İDARE EDİLECEĞİNE DAİR KANUN
 52. İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU
 53. İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU
 54. İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İDARELERİ TEŞKİLAT VE TESİSATININ İSTANBUL BELEDİYESİNE DEVRİNE DAİR KANUN
 55. İSTANBUL HAVAGAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSATI SINAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Nİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİNİN ONANMASINA VE İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ İDARESİ NE DEVRİNE DAİR KANUN
 56. İSTANBUL OPERA BİNASI İNŞAATININ HAZİNECE İKMALİ VE SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN
 57. İSTANBUL TELEFON TESİSATINlN TESELLÜM VE İŞLETME MUAMELELERİNE DAİR KANUN
 58. İSTİKLAL MADALYASI KANUNU
 59. İŞ MAHKEMELERİ KANUNU
 60. İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 61. İZMİR TELEFON TESİSATININ TESELLÜM VE İŞLETME MUAMELELERİNE DAİR KANUN
 62. İZMİR TRAMVAY VE ELEKTRİK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İMTİYAZİYLE TESİSATININ SATIN ALINMASINA DAİR MUKAVELENİN TASDİKİ VE BU MÜESSESENİN İŞLETİLMESİ HAKKINDA KANUN
 63. İHTİRA BERATI KANUNU
 64. İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

Author: admin

Bir cevap yazın