K ile başlayan kanun listesi

 1. KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKIBINE DAIR KANUNUN BIR MADDESINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN
 2. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
 3. KADASTRO KANUNU
 4. KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULMASI İLE 14/1/1970 TARİHLİ VE 1211 SAYILI VE 4/11/1981 TARİHLİ VE 2547 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 422 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
 5. KADROLARI İL ÖZEL İDARELERİNE AİT BULUNAN KÜTÜPHANE VE MÜZE PERSONELİNİN AYLIKLARININ GENEL BÜTÇEDEN ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
 6. KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU
 7. KALKINMA PLANININ UYGULANMASI ESASLARINA DAİR KANUN
 8. KALKINMA PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE KONMASI VE BÜTÜNLÜĞÜN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
 9. KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE SÖZLEŞMELİ HAZİNE AVUKATI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA KANUN
 10. KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda ve Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)
 11. KAMU GÖREVLILERI ETIK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5176 sayılı kanun)
 12. KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ MAL BİLDİRME KANUNU
 13. KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU
 14. KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN
 15. KAMU HİZMETLİLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN
 16. KAMU İHALE KANUNU
 17. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
 18. KAMU KONUTLARI KANUNU
 19. KAMU KURULUŞLARININ YURT DIŞINDAKİ İHALELERE KATILMASI HAKKINDA KANUN
 20. KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİRBİRLERİNE OLAN BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN
 21. KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE BUNLARIN PERSONELİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
 22. KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TAŞINMAZ MALLARININ SATIŞI HAKKINDA KANUN
 23. KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEŞKİLaT, GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN KONULARLA KAMU PERSONELİ ARASINDAKİ ÜCRET DENGESİZLİKLERİNİN GİDERİLMESİ VE KAMU MALİ YÖNETİMİNDE DİSİPLİNİN SAĞLANMASI İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNU
 24. KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 25. KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (5018 sayılı kanun)
 26. KAMU PERSONELİ İLE EMEKLİLERİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
 27. KAMU PERSONELİ İLE EMEKLİLERİN MALİ, SOSYAL VE DİĞER HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
 28. KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLEBİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA KANUN
 29. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
 30. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN 1960 VE DAHA ÖNCEKİ BÜTÇE YILLARINA AİT BİR KISIM VERGİ BORÇLARININ TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
 31. KAMULAŞTIRMA KANUNU
 32. KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU
 33. KANUN DIŞI YAKALANAN VEYA TUTUKLANAN KİMSELERE TAZMİNAT VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
 34. KANUN DIŞI YAKALANAN VEYA TUTUKLANAN KİMSELERE TAZMİNAT VERİLMESİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 35. KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
 36. KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 37. KARA AVCILIĞI KANUNU
 38. KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA KANUN
 39. KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI SEKRETARYASI İLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ ULUSLARARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE’DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN
 40. KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
 41. KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE,2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA,657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 42. KARASULARI KANUNU
 43. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
 44. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN (5003 sayılı kanun)
 45. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
 46. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
 47. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 48. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 49. KARAYOLU TAŞIMA KANUNU
 50. KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN (5033 sayılı Sicil affı kanunu)
 51. KAT MÜLKİYETİ KANUNU
 52. KATMA BÜTÇELİ İDARELER 2000 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
 53. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
 54. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 55. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU, FİNANSMAN KANUNU, AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, VERGİ USUL KANUNU VE 4481 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 56. KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN
 57. KAYSERİ İL MERKEZİNDE MELİKGAZİ VE KOCASİNAN ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
 58. KAZANDAN İAŞE EDİLEMEYEN ERBAŞ VE ERLER İLE ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
 59. KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA GÖRE KAÇAK VE KAÇAK ZANNI İLE TUTULAN HER ÇEŞİT EŞYA, ALET VE TAŞIMA VASITALARININ TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
 60. KIBRIS’A GÖNDERİLECEK TÜRK ASKERİ BİRLİĞİ MENSUPLARININ AYLIK VE ÜCRETLERİYLE ÇEŞİTLİ İSTİHKAKLARI VE BİRLİĞİN BAŞKA GİDERLERİ HAKKINDA KANUN
 61. KIYI KANUNU
 62. KIYI KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 63. KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI HAKKINDA KANUN
 64. KİMLİK BİLDİRME KANUNU
 65. KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE ARSA OFİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 66. KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKlNDA KANUN
 67. KONYA İLİ MERKEZİNDE KARATAY, SELÇUKLU VE MERAM ADIYLA ÜÇ iLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
 68. KOOPERATIFLER KANUNU
 69. KOOPERATIFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5146 sayılı kanun)
 70. KOZMETİK KANUNU
 71. KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 72. KÖYE GÖTÜRÜLEN HİZMETLERDEN GÖNÜLLÜ KATKILAR DIŞINDA KATILMA PAYI ALINMAMASI HAKKINDA KANUN
 73. KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU (5104 sayılı kanun)
 74. KÜLTÜR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KANUNU
 75. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
 76. KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE DEVLETÇE İNŞA EDİLMİŞ ÖRNEK SANAYİ SİTESİ İŞ YERLERİNİN MÜLKİYETİNİN DEVREDİLMESİ HAKKINDA KANUN
 77. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
 78. KÜÇÜK ÇİFTÇİLERİN T.C ZİRAAT BANKASINA VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN BİR KISIM BORÇ FAİZLERİNİN SİLİNMESİNE DAİR KANUN
 79. KÜÇÜK ÇİFTÇİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASI VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN BORÇLARININ 10 YILDA 10 EŞİT TAKSİTLE FAİZSİZ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KANUN
 80. KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI ERTİK OKULLARI ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN
 81. Karayolları yapımı için girişilecek sari taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi hakkında kanun
 82. KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 83. KAN GÜTME SEBEBiYLE İŞLENEN ADAM ÖLDÜRME VE BUNA TEŞEBBÜS CÜRÜMLERİ FAİLLERİ HISIMLARI HAKKINDA TATBİK OLUNACAK MUAMELEYE DAİR KANUN
 84. KANUNA MUGAYİR TAHAKKUK VE TEDiYE MUAMELATINI İHBAR EDENLERE İKRAMİYE İTASINA DAİR KANUN
 85. KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN SURETİ NEŞİR VE İLANI VE MERİYET TARİHİ HAKKINDA KANUN
 86. KANUNU MEDENİNİN SURETİ MER’İYET VE ŞEKLİ TATBİKİ HAKKINDA KANUN
 87. KARA AVCILIĞI KANUNU
 88. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 89. KARS VİLAYETİYLE BAYAZİT, ERZURUM VE ÇORUH VİLAYETLERİNİN BAZI PARÇALARINDA MUHACiR VE SIĞlNTILARIN YERLEŞTİRİLMESİ VE YERLİ ÇİFTÇİLERİN T0PRAKLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
 90. KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN
 91. KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 92. KEFALET KANUNU
 93. KEMAL ÖZ ADLI CÜMHUR REİSİMİZE VERİLEN SOY ADI HAKKINDA KANUN
 94. KIZILAY CEMİYETİ VE HARP VE AFET VUKUUNDA ONUNLA BİRLİKTE ÇALIŞMAK ÜZERE HÜKÜMETİN MÜSAADESİYLE GELECEK BU TÜRLÜ SIHHİ VE İNSANİ YARDIM HEYETLERİ NAMINA VÜRUT EDECEK OLAN EŞYANIN GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAFİYETİNE DAİR KANUN
 95. KİMYAGERLİK VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN
 96. KÖY EBELERİ VE KÖY SAĞLIK MEMURLARI TEŞKİLATI YAPILMASINA VE 3017 NUMARALI SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURİN KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN
 97. KÖY EĞİTMEN KURSLARİYLE İLK ÖĞRETMEN OKULLARININ İDARESİNE DAİR KANUN
 98. KÖY KANUNU
 99. KÖY OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT KANUNU
 100. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN
 101. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
 102. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 103. KUVVETLİ TAYIN KANUNU
 104. KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI TEŞKİLATI MÜŞTEREK ENFRASTRÜKTÜR PROGRAMI GEREĞİNCE TÜRKİYE’DE YAPILACAK İNŞA VE TESİS İŞLERİNE DAİR KANUN
 105. KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU
 106. KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU’NUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

Author: admin

Bir cevap yazın