M ile başlayan kanun listesi

 1. MADALYA VE NİŞANLAR KANUNU
 2. MADEN KANUNU
 3. MADEN KANUNUNA BİR EK MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
 4. MADEN KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5177 sayılı kanun)
 5. MADENİ UFAKLIK VE HATIRA PARA BASTIRILMASI HAKKINDA KANUN
 6. MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN
 7. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
 8. MALi SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 9. MAL MEMURLARININ KAYYIM TAYiN EDİLMESİNE DAİR KANUN
 10. MALÜLLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
 11. MARKA KANUNU ANDLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (5118 sayılı kanun)
 12. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ BAZI KANUNLAR İLE TEŞKİLAT KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
 13. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
 14. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
 15. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
 16. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
 17. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN ÖZLÜK HAKLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE, BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEŞKİLATLANMALARINA, 8.6.1949 TARİHLİ VE 5434 SAYILI, 19.7.1972 TARİHLİ VE 1615 SAYILI, 12.3.1982 TARİHLİ VE 2634 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ÇIKARILMASI AMACI İLE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
 18. MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN
 19. MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN
 20. MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN
 21. MEMURLAR, DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
 22. MERA KANUNU
 23. MERA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5178 sayılı kanun)
 24. MESLEKİ EĞİTİM KANUNU
 25. MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
 26. MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI İLE BAZI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI İÇİN BAKANLAR KURULUNA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
 27. MİLLETLERARASI MÜNASEBETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KOORDİNASYONU HAKKINDA KANUN
 28. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU
 29. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN
 30. MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU
 31. MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 32. MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN (5017 sayılı kanun)
 33. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Millİ Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ve Devlet Memurları Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)
 34. MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU
 35. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU (1)
 36. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1)
 37. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (13.12.1983 TARİHLİ VE 179 SAYILI, 8.6.1984 TARİHLİ VE 208 SA- YILI, 23.10.1989 TARİHLİ VE 385 SAYILI, 9.4.1990 TARİHLİ VE 419 SAYILI, 28.8.1991 TARİHLİ VE 454 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNA- MELERİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN)
 38. MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU
 39. MILLI EĞİTİM TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5005)
 40. MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU
 41. MİLLİ MATBAA TAHSİSATININ MÜTEDAVİL SERMAYE HALİNDE İSTİMALİNE DAİR KANUN
 42. MİLLİ PARKLAR KANUNU
 43. MiLLi PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KURULUŞ KANUNU
 44. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN
 45. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLARDA DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
 46. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU
 47. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 48. MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
 49. MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI
 50. MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA KANUN
 51. MÜLGA 2613 VE 766 SAYILI KANUNLARLA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR KANUN
 52. MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU
 53. MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 54. Milli korunma suçlarının affına, milli korunma teşkilat, sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve bazı hükümler ihdasına dair kanun
 55. Milli savunma bakanlığı iskan ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu bakanlıkça kullanılan gayrimenkullerin lüzumu kalmıyanların satılmasina selahiyet verilmesi hakkında kanun
 56. MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU
 57. MALİYE VEKALETİ BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN VE MUHAKEMAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN VAZİFELERİNE, DEVLET DAVALARININ TAKİBİ USULLERİNE VE MERKEZ VE VİLAYETLER KADROLARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR KANUN
 58. MALİYE VEKALETİ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
 59. MARSHALL PLANI (AVRUPA KALKINMASI PROGRAMI) ÇERÇEVESİ DAHİLİNDE ELDE EDİLECEK YARDIMLARIN BÜTÇE VE HAZİNE HESAPLARINA İNTİKAL ŞEKLİNE İLİŞİK KANUN
 60. MATBAALAR KANUNU
 61. MEHAKİMİ ŞER’İYENİN İLGASINA VE MEHAKİM TEŞKİLATINA AİT AHKAMI MUADDİL KANUN
 62. MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİLAHLI MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU
 63. MEMLEKETLERİNDE TÜRK TEBAASINDAN KAVANİN VE TEDABİRİ İSTİSNAİYEİ HARBİYEYİ REFETMİŞ OLAN DEVLETLERİN TÜRKİYE’DEKİ TEBAASINA MEVZU TEDABİRİNDE REFİNE DAİR KANUN
 64. MEMUR MESKENLERİ İNŞAASI HAKKINDA KANUN
 65. MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDAKİ 10 HAZİRAN 1326 TARİHLİ KANUNA BAZI MADDELER TEZYİLİNE VE BU KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İLGASINA DAİR KANUN
 66. MENKUL VE GAYRiMENKUL EMVAL İLE BUNLARIN İNTİFA HAKLARININ VE DAİMİ VERGİLERİN MEKTUMLARINI HABER VERENLERE VERİLECEK İKRAMİYE HAKKINDA KANUN
 67. MERİNOS KOYUNLARI YETİŞTİRİLMESİ VE ISLAH EDİLMİŞ PAMUK TOHUMU ÜRETİLMESİ HAKKINDA KANUN
 68. MEŞHUD SUÇLARIN MUHAKEME USULÜ KANUNU
 69. MEŞHUT SUÇLARIN MUHAKEME USULÜ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 70. MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASININ TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASINA AÇACAĞI KREDİLERE KEFALET EDİLMESİ VE BU HUSUSTA GARANTİ ANLAŞMALARI AKDİ ZIMNINDA HÜKÜMETE MEZUNİYET İTASINA DAİR KANUN
 71. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARI DÖNER SERMAYESİ HAKKINDA KANUN
 72. MİLLİ KORUNMA KANUNU
 73. MİLLİ KÜTÜPHANE KURULUŞU HAKKINDA KANUN
 74. MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU
 75. MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 76. MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ İLE BU VEKALETE BAĞLI TEŞEKKÜLLERDE KULLANILACAK YABANCI DEVLET TEBAASINDAN MÜTEHASSIS VE USTALARLA YAPILACAK MUKAVELELER HAKKINDA KANUN
 77. MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ İLMİ İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA KURULU TEŞKİLİNE DAİR KANUN
 78. MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUN
 79. MUHAFAZASINA LÜZUM KALMIYAN EVRAK VE VESAİKİN İMHA EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
 80. MUHARİP YABANCI ORDU MENSUPLARINDAN TÜRKİYE’YE İLTİCA EDENLER HAKKINDA KANUN
 81. MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU
 82. MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 2586 SAYILI KANUNUN HÜKMÜNÜN GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ KURUMLARI HAKKINDA DA TATBİKINA DAİR KANUN
 83. MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE ÖDÜNÇ TOHUMLUK VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
 84. MUNZAM DEĞERLİ POSTA PULLARI ÇIKARILMASINA DAİR KANUN
 85. MUVAZZAF SUBAY VE ASKERİ MEMURLARA VERİLECEK ELBİSE VE TEÇHİZAT HAKKINDA KANUN
 86. MUĞLA, DENİZLİ, BOLU, AYDIN VE SAKARYA VİLAYETLERİ DAHİLİNDE VUKUA GELEN YER SARSINTISINDA ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA KANUN
 87. MÜBADELEYE GAYRİ TABİ AHALİYE VERİLECEK EMVALİ GAYRİMENKULE HAKKINDA KANUN
 88. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN
 89. MÜKERRER SİGORTA HAKKINDA KANUN
 90. MENAFII UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDA KANUN
 91. MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK HUSUSAT İÇİN EFRADA AİT ARAZİ İLE TAŞ OCAKLARININ MUVAKKATEN İŞGALİ HAKKINDA KANUN
 92. MURAKİBİ BAHRİYEDEN MAADA MAHALLERDE KULLANILAN MÜVELLİDİ BUHARLARLA,BUHAR HAZİNELERİ VE MOTÖRLER NİZAMNAMESİNE MUHALEFET EDENLER HAKKINDA KANUNU MUVAKKAT
 93. MEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUNU MUVAKKAT

Author: admin

Bir cevap yazın