Posted in N

N ile başlayan kanun listesi

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN NOTERLİK KANUNU NOTERLİK KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5134 sayılı kanun) NOTERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR…

Continue Reading... N ile başlayan kanun listesi
Posted in V

V ile başlayan kanun listesi

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN VATANİ HİZMET TERTİBİ AYLIKLARININ BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN VERGI Barışı…

Continue Reading... V ile başlayan kanun listesi