O ile başlayan kanun listesi

 1. OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 2. OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
 3. OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN (5090 sayılı kanun)
 4. OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU
 5. OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 6. ONÜÇ İLÇE VE İKİ İL KURULMASI HAKKINDA KANUN (Onüç İlçe ve İki İl Kurulması ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)
 7. ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN
 8. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
 9. ORMAN BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (ORMAN BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 7.8.1991 TARİHLİ VE 442 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN)
 10. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
 11. ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (4999 no’lu kanun)
 12. ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
 13. Ordu yardımlaşma kurumu kanunu
 14. ORDU MOTÖRLÜ SİLAH VE VASITALARINDA KULLANILACAK ÜCRETLİ SİVİL MAKİNİST VE ŞOFÖRLERE ER MELBUSATI VE TEÇHİZATI VERİLMESİNE DAİR KANUN
 15. ORDU UÇAKLARINDA BULUNDURULACAK DEMİRBAŞ YİYECEK HAKKINDA KANUN
 16. ORMAN KANUNU
 17. ORMAN KANUNUNA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE VE BU KANUNUN BİRİNCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 18. ORMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 19. OYUN ALET VE VASITALARINDAN BELEDİYELERCE VE KÖY İDARELERİNCE ALINACAK RESİM HAKKINDA KANUN

Author: admin

Bir cevap yazın