R ile başlayan kanun listesi

 1. RADYO VE TELEVİZYON VERİCİ TESİSLERİNİN TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLMESİ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 2. RADYO VE TELEVİZYON VERİCİ İSTASYONLARININ POSTA, TELGRAF VE TELEFON İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 3. RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN
 4. REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
 5. RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANACAK OLAN YÖNETMELİKLER HAKKINDA KANUN
 6. ROMANYA’DA MİLLİLEŞTİRME TEDBİRLERİ VEYA BUNA BENZER KANUNİ VE İDARİ DİĞER TEDBİRLERDEN ZARAR GÖRMÜŞ TÜRK MAL, HAK VE MENFAATLERİNİN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
 7. ROMEN İNDEPENTANTE TANKERİNİN DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILABİLMESİNE İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
 8. RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE MAKİNALARI HAKKINDA KANUN
 9. RADİYOLOJİ,RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN
 10. REFAH VAPURUNDA ÖLEN ASKERİ ŞAHISLARIN ŞEHİT, DUL VE YETİMLERİNİN DE ŞEHİT DUL VE YETİMİ SAYILMASI HAKKINDA KANUN
 11. RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI KURULUŞU HAKKINDA KANUN
 12. RUMELİ DEMİRYOLLARI İŞLETME NİZAMNAMESİNİN ZIYA VE HASAR TAZMİNATINA MÜTEALLİK BİRİNCİ BAB 29,37,42 VE İKİNCİ BAB 20.NCİ MADDELERİNDEKİ HADLERİN TADİLİNE DAİR KANUN
 13. RUMELİ DEMİRYOLLARININ UMUR-U NAKLİYESİ HAKKINDA NİZAMNAME

Author: admin

Bir cevap yazın